اخبار ستاد کاروان تدبیر و امید
مصاحبه آقاي شريعتمداري در توسعه و سرمايه گذاران مازندران
شریعتمداری: رییس جمهوری19مهرماه به استان مازندران سفر می کند/ایجاد مشارکت میان بخش های مختلف فعال در حوزه اقتصاد کشور هدف اصلی جلسات توسعه و سرمایه گذاران استان ها معاون اجرایی رییس جمهوری با اعلام انجام سفر استانی رییس جمهوری به مازندران در روز یکشنبه 19 مهرماه، گفت: دکتر روحانی در ادامه سفرهای استانی به خطه سرسبز استان مازندران سفر می کند تا با اتخاذ تصمیماتی روند توسعه متوازن این استان شتاب گیرد.

محمد شریعتمداری دور شدن از اتکا انحصاری توسعه به بودجه عمومی و بودجه کل کشور و حرکت به سمت استفاده از منابع موجود در سایر بخش های غیردولتی را از نوآوری های سفرهای کاروان تدبیر و امید به استان های مختلف کشور دانست وعنوان کرد: بهره گیری از توانایی نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات اعتباری، بانک های خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری و توانایی خدمات فنی و مهندسی در صندوق های بازنشستگی که به نوعی وابسته به دولت اما به صورت غیردولتی است، از جمله راهکارهای اتخاذ شده توسط دولت تدبیر و امید است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات توسعه و سرمایه گذاران استان ها با حضور همه روسا، مدیران بانکی، شرکت ها، موسسات و بنگاه های مالی و اقتصادی به عنوان بخشی که  85 درصد از بخش اقتصاد غیردولتی کشور در اختیار آنهاست، گفت: برای برگزاری این جلسات از توان کارشناسی استاندار و همکارانشان در استان استفاده می شود و به ظرفیت های استان که استاندار و مقامات محلی نسبت به آنها توصیه دارند، اولویت داده می شود و نتایج آن در اختیار موسسات و نهادهای غیردولتی قرار می گیرد که در این جلسات در مورد برخی طرح ها و پروژه ها تعهداتی برعهده گرفته می شود که در قالب تفاهمنامه با استانداران پیگیری می شود.

معاون اجرایی رییس جمهوری در ادامه بیان کرد: خطه سرسبز مازندران به عنوان استانی که در ایثارگری پیش قدم بوده در 19 مهرماه میزبان رییس جمهور خواهد بود که در این سفر طی جلسه ای با عنوان "توسعه و سرمایه گذاران" که با حضور فعالان اقتصادی استان برگزار می شود، مطالب به استحضار جناب آقای دکتر روحانی خواهد رسید.

وی همچنین ایجاد مشارکت میان بخش خصوصی، نهادهای عمومی و غیردولتی، دستگاههای دولتی و توسعه سرمایه گذاری در استان را از جمله نتایج جلسات توسعه و سرمایه گذاران استان ها دانست.