يكشنبه 7 شهريور 1395

شرح وظایف  امور اجرایی

1- ارائه گزارش با راهکارها و توصیه های لازم و پیشنهاد مناسب جهت تسهیل در اخذ تصمیم گیری در اجرای برنامه ها و امور اجرایی سفرهای استانی رییس جمهور.

2- هماهنگی برای برگزاری جلسات با مسئولین کشوری، لشکری و استانی و تعامل با دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سفرهای استانی

3- هماهنگی برای تشکیل کمیته اجرایی ستاد سفرهای استانی در استانها

4- برقراری ارتباط موثر به عنوان ریاست کمیته اجرایی ستاد سفرهای استانی رییس جمهور و هماهنگی با واحدهای مختلف نهاد و سایر دستگاه های مرتبط در سفرهای استانی با نظارت بر امور اداری، مالی، پشتیبانی و کارشناسی جهت برگزاری مناسب تر سفرهای استانی

5-  انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد سفر و مستند سازی و آرشیو اسناد سفر

6-  هماهنگی اعزام افراد برای انجام سفر استانی با بکارگیری سامانه ستاد

7-  ارزشیابی عملکرد واحدهای سفر، پیگیری و نظارت بر حسن اجراى برنامه های دیدار مصوب ستاد و جمع بندی و ارایه گزارشات اقدامات انجام شده

8-  هماهنگی برای سفرهای استانی معاون اول رییس جمهور و سایر مقامات در صورت لزوم

9- گردآوری کلیه اطلاعات وآمار موردنیاز از واحدهای منطقه ای، استانی و ملی به منظور و همچنین اطلاعات وآمار موردنیاز از واحدهای بخشی و فرابخشی.

10- طراحی روشها و رویه ها برای ساماندهی امور مربوط به معاونت هماهنگی و پیگیری.

11-انجام کلیه امور مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و به روز رسانی سیستم رایانه‌ای بررسی و تعیین نیازهای توسعه آنها.

12- طراحی و تهیه، نگهداری سیستم و سامانه‌های رایانه‌ای برای پیگیری هوشمند تصمیمات استانی و پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی و نیز برخوردار از اعتبارات نهاد و سایر سیستمهای مورد نیاز.

13-تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه ریزی، پیاده سازی و ارزیابی سیستمها و روشها و گردش عملیات در راستای نیل به اهداف کلان اتوماسیون اداری و مکانیزه کردن امور و امکان سنجی سیستمها و روشهای توسعه حوزه و مطالعه و ارزیابی فعالیتها، سیستمها و روشهای موجود و ارایه پیشنهادات طرحهای اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی و تعیین محدودیتهای سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده

14- انجام مأموریت های ویژه با دستور مقامات مافوق و تهیه و ارایه گزارش لازم

شرح وظایف امور هماهنگی

1- پشتیبانی معاون اجرایی رییس جمهور و حوزه معاونت هماهنگی و پیگیری در برقراری ارتباط با نهادهای سیاسی، صنفی، مدنی، مذهبی ، فرهنگی و سایر دستگاه ها ، سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی.

2- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت برقراری ارتباط موثر با نمایندگان مجلس ،ائمه جمعه و جماعات ، روحانیون و شوراهای اسلامی درباره  مسائل و مشکلات ارجاعی

3- ارتباط متقابل و مؤثر با مسئولین ذیربط درخصوص هماهنگی و پیگیری برای دستورات ریاست محترم جمهوری،معاون محترم رییس جمهور در امور اجرایی و سایر مقامات در ارتباط با طرح های پیش بینی نشده خارج از مصوبات استانی

4- انجام هماهنگی و پیگیری و اقدام لازم در خصوص مسائل و مشکلات، درخواست ها  و پیشنهادهای واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل(شرکتها، کارخانجات و واحدهای تولیدی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای مجلس خبرگان،شوراهای اسلامی شهر و روستا،ائمه جمعه و جماعات،حوزه های علمیه،هیئت امنای مساجد،حسینیه ها، مصلی‌ها و هیئت های مذهبی،کانون های فرهنگی و هنری و...)از طریق مکاتبه و مذاکره با مراجع و دستگاه های مرتبط

5- ارائه گزارش با راهکارها و توصیه و پیشنهاد مناسب در تخصیص اعتبار ودر نهایت تسهیل در امر تصمیم‌سازی و اخذ تصمیم‌گیری در ارتباط با نهادها و تشکلهای مورد اشاره در بند فوق برای معاون اجرایی رییس جمهور و معاون هماهنگی و پیگیری و مقامات عالی رتبه ریاست جمهوری

6- مشارکت فعال و مستمر در نشست ها و جلسات برای سیاستگذاری و تأثیر در خط مشی ها و برنامه ها و روند فعالیتها و کمک به انجام مطالعات و تحقیقات اساسی و بنیادین و ارایه خط مشی به دولت در سطح کلان

7- شناسایی مشکلات بنیادی پیرامون مسائل مختلف کشور (در حیطه وظایف گروه کل) ، بررسی آن و تحلیل و گزارش به رییس جمهور و مقامات عالی رتبه در نهاد و وزارتخانه ها

8- برگزاری جلسات، مذاکره با مقامات کشوری، لشکری و استانی و تعامل با دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی برای بررسی مسائل و مشکلات مطروحه از سوی آنان و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب

9- بررسی، جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نقش نهادهای فرهنگی،اجتماعی،مذهبی و... با دولت و رییس جمهور و پیش بینی سازوکار لازم برای تعامل و پشتیبانی مناسب از آنان

10- برقراری ارتباط،برگزاری جلسات ،رایزنی و مشاوره ،پیگیری و هماهنگی با استانها،دستگاههای اجرایی کشور در ارتباط با مسائل و مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، آموزشی و...

11- برقراری ارتباط موثر و برگزاری جلسات و اقدام لازم در ارتباط با مسائل اقتصادی و صنفی با بانکها، اتحادیه‌ها، بنگاههای اقتصادی و شرکتها

12- نظارت، پیگیری، ارزیابی عملکرد و گزارش گیری و گزارش دهی در مورد اجرای دستورات و پی نوشت‌های  ریاست محترم جمهوری و سایر مقامات ذی ربط در نهاد در حیطه وظایف

13- بازدید، نظارت، ارزیابی و بررسی طرح ها و پروژه های در دست اجرا فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و...جهت تهیه گزارش از وضعیت آنان (حسب دستور) و ارائه راهکارهای ارزنده همراه با پیشنهاد مساعدت از محل اعتبارات نهاد و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز از سایر منابع محلی، استانی و ملی برای بهبود فرایند عملیات اجرایی و تسریع در زمان بهره‌برداری از آنان

14-انجام مأموریت های ویژه با دستور مقامات مافوق و تهیه و ارایه گزارش لازم

شرح وظایف امور پیگیری

1- تجزیه و تحلیل و بررسی و نهایی نمودن موضوعات و پیشنهادات استانها برای طرح موضوع با دستگاههای اجرایی در سفرهای استانی.

2- برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی استانها و دستگاههای اجرایی و تنظیم و تدوین توافقات فی‌مابین.

3- تصمیم‌سازی در سفرهای استانی رییس جمهور براساس توافقات دستگاههای‌اجرایی واستانها.

4- مشارکت فعال و مستمر در نشست ها و جلسات برای سیاستگذاری و تأثیر در خط مشی ها و برنامه ها و روند فعالیتها و کمک به انجام مطالعات و تحقیقات اساسی و بنیادین و ارایه خط مشی به دولت در سطح کلان

5- ارایه پیشنهاد، طراحی و برنامه ریزی عملیاتی برای تسریع در اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی و فرهنگی.

6- برنامه ریزی و برآورد نیاز سالانه رییس جمهور به اعتبارات (ارزی- ریالی) و تسهیلات بانکی در حوزه فعالیت.

7- هماهنگی و پیگیری و ارتباط با دستگاههای اجرایی- سازمانها- نهادها- (و درنهاد با امور مالی) جهت اخذ اعتبارات مورد نیاز پروژه های استانی براساس دستور رییس جمهور و مقامات ذی‌صلاح و مصوبات هیأت دولت.

8- بررسی درخواستهای واصله و تصمیم‌سازی و پشتیبانی از تصمیم و ارایه راهکار به رییس جمهور در زمینه دستورات صادره.

9- دریافت و طبقه بندی درخواست های وزراء ، استانداران و مقامات دولتی در زمینه اعتبارات و تسهیلات ویژه.

10- اخذ دستور رییس جمهور و پیگیری ابلاغ به مراجع ذیربط،نظارت و تهیه گزارش‌های ویژه در زمینه اجرای طرحهای ملی کشور با همکاری دستگاهها.

11- نظارت بر نحوه مصرف و هماهنگی در ثبت و نگهداری حسابها و اعتبارات و ردیف های ویژه سفرهای استانی با امور مالی نهاد.

12- بررسی و هماهنگی، برنامه ریزی و پیگیری موضوعات مورد نظر رییس جمهور و همراهی رییس جمهور در سفرهای استانی و پیگیری و نظارت بر نتایج اقدامات مسئولین و دستگاههای اجرایی در اجرای دستورات رییس جمهور و مصوبات دولت.

13- ارزیابی، نظارت و پیگیری اجرای پروژه های مصوب از طریق مکاتبه، جلسات هماهنگی، بازدیدهای نوبه‌ای و میدانی و گزارشگیری از دستگاههای ذی ربط و استانها و ثبت نتایج اقدامات در سامانه پیگیری مصوبات سفرهای استانی.

14- انجام مأموریت های ویژه با دستور مقامات مافوق و تهیه و ارایه گزارش لازم

شرح وظایف  امور راهبردی توسعه و سرمایه گذاری

1- بررسی، مطالعه و تحلیل اسناد توسعه و جمع آوری مدارک و اطلاعات مرتبط با وضعیت و شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی و زیربنای و... استانها .

2- کمک به تهیه وتدوین سازوکار مناسب و بهنگام شناسایی واحصاء ظرفیت ها،مزیت های نسبی و نیز مشکلات استانها ومناطق همجوار و اطلاع رسانی مزیت ها وظرفیت های سرمایه گذاری درجهت توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی دراستانهابا هماهنگی دستگاههای ذیربط (استانی وملی ).

3- انجام برنامه ریزی ،هماهنگی ، ساماندهی ، سازماندهی به منظوراستفاده از ظرفیت های موجود دربخش های مختلف دولتی وغیر دولتی و نیز سایر مناطق همجواردر جهت توسعه متوازن استان ها.

4- پیگیری ایجاد زمینه وبستر سازی  تسهیل ، سوق ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی وخارجی در استان ها از طریق دستگاه های مسئو ل ملی واستانی.

5- کمک به ایجاد زمینه آشنایی ، تعامل و همکاری بخشهای مختلف(دولتی وعمومی غیر دولتی ) و مراکز وموسسات مالی   اعتباری باسرمایه گذاران(داخل ومقیم خارج از کشور) و مسئولین استان ها به منظور هدایت وتسهیل سرمایه گذاری در استان ها.

6- کمک به استان ها جهت بررسی و شناسایی طرح ها و پروژه های توسعه ایی( عمرانی و اقتصادی ) قابل اجرا در استان ها واطلاع رسانی مناسب از طرق مختلف به سرمایه گذاران داخلی وخارجی. 

7- کمک به برنامه‌ریزی، هماهنگی و تمهید مقدمات لازم برای برگزاری مناسب وهدفمند جلسات راهبردی و تخصصی، منطقه‌ای، استانی وملی وبین المللی توسعه و سرمایه گذاری با تعامل با سایر دستگاه ها و واحد های ذیربط و استان‌ها ..

8- بررسی، هماهنگی وکمک به تنظیم و تدوین توافقات نهایی(تعداد ونحوه اجرای طرح ها وپروژه ها ی توسعه ایی) بین بخشهای مختلف سرمایه گذار و سرمایه پذیر(دولتی وغیردولتی) در استان ها و پیگیری و نظارت بر اجرای طرح ها با هماهنگی دستگاههای مسئول واستانها.

9- بررسی، برنامه ریزی، هماهنگی وپیگیری از مبادی ذیربط برای تسهیل و رفع موانع احتمالی قانونی ومقرراتی انجام طرح ها و سرمایه گذاری در استان ها.

10-کمک به بررسی، بهینه‌سازی‌، تدوین و به تصویب رساندن سیاست‌ها، مقررات و برنامه‌های لازم برای تسهیل سرمایه گذاری در استان ها ازسوی مراجع قانونی .

11- برنامه ریزی وهماهنگی برای جمع بندی واستفاده از نظرات، آرا، پیشنهادات، مقالات،کتب، نشریات، اسناد و مدارک مربوط به توسعه و سرمایه گذاری مناطق.

12-برقرای ارتباط منظم و مستمر با وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها، موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی(دولتی وغیر دولتی) و مراکز موثر در امور راهبردی توسعه و سرمایه‌گذاری.

13-بررسی و تدوین اساسنامه (دستورالعمل) و انجام امور دبیرخانه‌ای توسعه وسرمایه‌گذاری استان ها و همکاری وتعامل مناسب با کمیته ها ی تخصصی دبیرخانه توسعه و سرمایه گذاری.

14-ارزیابی و ارائه گزارشات نوبه ای ودوره ایی از روند اجرای برنامه‌ها‌ی راهبردی و طرحهای توسعه‌ای وسرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در استانها و مناطق با استفاده از سیستمهای نوین رایانه‌ای.

15-انجام سایر امور محوله وماموریت‌های ویژه با دستور مقامات مافوق و تهیه گزارشات لازم.