اخبار ستاد کاروان تدبیر و امید
ستاد مردمي سرخه

ستاد مردمي سرخه1
دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید: دولت مصوبات قابل توجهی برای استان سمنان در نظر گرفته است دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید با بیان اینکه مصوبات خوب و قابل توجهی برای سفر دولت به استان سمنان در نظر گرفته شده است، گفت: این پروژه ها در روز سفر به اطلاع مردم خواهد رسید.
محمدرضا صالحی در نشستی با مسئولان کمیته های ۱۲ گانه سفر و جمعی از موثران و فعالان سرخه به عنوان ستاد استقبال از هیئت دولت در محل فرمانداری این شهرستان، تصریح کرد: برآیندها نشان می دهد که استقبال گرم و با نشاطی از سوی مردم استان سمنان به خصوص مردم شهرستان سرخه از رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید انجام خواهد شد.

وی افزود: شهرستان سرخه زادگاه رئیس جمهوری است و تعبیر زیبای این نام به معنای ساده زیستی، راستگویی، خلوص نیت و همدلی با دولت است که با استقبال شایان مردم استان سمنان و شهرستان سرخه در این سفر، نماد بهترین سفر استانی رئیس جمهوری خواهد شد.

مدیرکل پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهوری گفت: مصوبات خوب و قابل توجهی برای استان سمنان در نظر گرفته شده که در سفر ریاست محترم جمهور به اطلاع مردم عزیز و شهید پرور استان سمنان خواهد رسید.

رضا کرمی فرماندار شهرستان سرخه نیز در این جلسه از آمادگی کامل این شهرستان برای استقبال پرشور و بی نظیر از رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد.

وی افزود: تبلیغات ستاد استقبال سفر در شهر آغاز شده و به طور قطع مردم همیشه در صحنه سرخه بار دیگر با حضور حماسی خود در آیین استقبال از رئیس جمهوری برگ زرین پر افتخار دیگری خواهند افزود.