1396/5/4 چهارشنبه
معاون سیاسی وزیر کشور در دهمین جلسه تحرک بخشی در استان ها در مشهد مقدس:
دقت نظر در انتخاب مدیران سیاسی مناطق، توانایی همراهی با اجرای سیاست های دولت، لزوم حل مشکلات و تکیه بر منافع مردم ضروریست
معاون سیاسی وزیر کشور ومشاور معاون اجرایی رئیس جمهور دقت نظر در انتخاب مدیران سیاسی مناطق، توانایی و همراهی با اجرای سیاست های دولت، لزوم حل مشکلات، تکیه بر منافع مردم ، توجه به برنامه ششم توسعه، پاسخ به مطالبات جامعه و مردمی که چشم امید به خدمتگزاران خود دوخته اند را ضروری دانست.

دکتر علی اصغر احمدی در دهمین جلسه تحرک بخشی در استان ها که با حضور فرمانداران، بخشداران و مدیران ستادی استان در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه تعریف توسعه سیاسی با پیشرفت و سرعت شبکه های مجازی نیز تغییر یافته است، تصریح کرد: شفاف سازی و ارائه اطلاعات صحیح به مردم با توجه به گردش اطلاعات و حساسیت انتشار اخبار و رویدادها در فضای مجازی ضروری است و انصاف و اخلاق لازمه حرکت پرشتاب رسانه ای است که مدیران منطقه ای نیز نباید از این مهم غافل شوند.

در این جلسه معاونین استاندار، تعدادی از فرمانداران و بخشداران نیز به بیان دغدغه ها، مشکلات و انتظاراتشان از مدیران ملی پرداختند.